EL LLIBRE DELS CAMINS

manual per esvair dubtes, desfer mites i reivindicar drets

 

llibre dels camins

EL LLIBRE DELS CAMINS

“Els camins –i no les carreteres- són la categoria més extensa de la xarxa viària, però també la més menystinguda en tant que infraestructura eminentment rural o històrica, car sovint remet a formes de desplaçament i sistemes de transport preindustrials. I tanmateix els camins satisfan al medi rural necessitats socials i econòmiques fonamentals i plenament actuals, no solament en el camp de l’agricultura i la ramaderia, o de la silvicultura, ans també en àmbits com l’accés als nuclis de població, la gestió ambiental, la lluita contra el foc i la protecció civil.

Els camins públics constitueixen la infraestructura essencial que permet al comú dels ciutadans, tant dels nuclis urbans com rurals, a exercir dos drets fonamentals i complementaris que són el dret a circular i el dret a gaudir del medi ambient d’una forma respectuosa i responsable. Sense camins no hi ha llibertat.

Actualment, a través del turisme i del senderisme, els camins, que són també un patrimoni cultural de primer ordre, poden esdevenir un equipament social i un recurs econòmic per als municipis.

Aquesta obra, rigorosa i didàctica alhora, posa en mans del públic una reflexió actualitzada sobre aquesta infraestructura viària, analitzant la problemàtica que l’afecta, presentant-ne les potencialitats i apuntant les estratègies possibles per integrar els camins dins les polítiques generals d’infraestructures i mobilitat.”