Xavier Campillo i Besses

De 1985 a 1990 vaig treballar a la Seu d’Urgell en programes de dinamització i desenvolupament rural (Programa MAB6-Alt Pirineu, sota el patrocini de la UNESCO).

Entre els anys 1997 i 2002 vaig ser professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (assignatures de Pràctiques de Geografia Rural i Pràctiques de Fotointerpretació) i, entre els anys 1998 i 2005, de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la mateixa Universitat (assignatures de Turisme i Medi Ambient, Turisme i Desenvolupament i Postgrau d’Ecoturisme)

L’any 1994 amb l’estudi La xarxa de camins de les comarques de muntanya: Problemàtica de la seva conservació i gestió i potencialitats de desenvolupament vaig iniciar una especialització en camins rurals i accés al medi natural.

L’any 2001 vaig defensar la tesi doctoral La gestió dels camins en zones de muntanya.

L’any 2010 vaig publicar junt amb Rafael López-Monné el manual El llibre dels camins. , reeditat l’any 2015 i publicat en castellà l’any 2017 gràcies a un projecte de micromecenatge.

El meu camp d’especialització és l’estudi geogràfic dels camins rurals i l’accés al medi natural i he elaborat o dirigit una cinquantena d’inventaris o catàlegs de camins, entre els quals hi ha vuit inventaris comarcals, dos catàlegs de camins ramaders (Berguedà i Alt Pirineu i Aran), i més de trenta inventaris municipals.

En l’àmbit pericial he redactat des de l’any 2003 prop de 200 dictàmens de camins, públics o privats, servituds de pas i termenals de finques rústiques.

Publicacions (*amb Rafael López-Monné):

 • Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada.* Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement Direcció General de Turisme, 2018.
 • El libro de los caminos.* Arola Editors. Tarragona, 2017.
 • Els inventaris municipals de camins: Decàleg per a l’elaboració. Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, 2015.
 • El llibre dels camins.* Arola Editors, Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible. Tarragona, 2010. 8 (2ª edició, 2015).
 • “El dictamen pericial de caminos y servidumbres de paso.” La Ley. Especial Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio, núm. 10. 1 de febrero de 2013.
 • “La determinació de la propietat dels camins: entre la geografia i el dret” En defensa del camins públics. Els drets de les entitats locals i ciutadanes. Consell de Mallorca, 2011.
 • “La gestió dels camins en un territori de muntanya en transformació: Bases per a un Pla Director de Camins de Catalunya”, Espais, 49: 130-140, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Barcelona 2003.

Beques i premis:

 • 2017 Ajuts per a projectes de recerca i de transferència de temàtica andorrana. Govern d’Andorra. Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.
 • 2016 Premi de treballs de recerca de l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses Col·laboradors amb l’Administració de Justícia.
 • 2015 Premi Millor Idea de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
 • 2003 Beca de la Direcció General de Turisme del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme (ORDRE ICT/107/2002, DE 19 DE MARÇ) per a la realització de l’estudi Les vies verdes com a equipament turístic: Anàlisi funcional i condicionament.
 • 1992 Becari CIRIT, Geographisches Institut, Eberhard Karls Universität Tübingen, Baden Württemberg, República Federal d’Alemanya.