El nostre treball

Inventaris de camins municipals

Inventaris de camins municipals

Un inventari de camins és un registre administratiu que identifica i descriu els camins públics de titularitat municipal. L’elaboració de l’inventari és una obligació legal del municipi que estableix la Llei Municipal i de Règim Local.

Dictàmens i peritatges de camins municipals

Dictàmens pericials

El dictamen pericial és un document tècnic amb valor probatori (prova pericial).
El dictamen pericial geogràfic en l’àmbit dels camins rurals sol tenir les següents finalitats:
1. Determinar la seva titularitat (pública o privada) i la tipologia (p.e. l’amplada); 2. Documentar l’existència de servituds de pas o demostrar la necessitat objectiva del seu establiment i característiques (traçat i amplada).
Dictàmens pericials
disseny de camins, projectes i equipament de xarxes de camins

Projectes de camins i xarxes

El disseny, el condicionament i l’equipament de camins o xarxes de camins per a la pràctica del senderisme i el cicloturisme és un àmbit addicional d’interès per a Camí General.
Els nostres projectes i propostes parteixen del reconeixement del valor patrimonial intrínsec dels camins històrics, del respecte i la comprensió de les necessitats dels usuaris, i de la importància social de les noves demandes de mobilitat no motoritzada o dolça al servei del desenvolupament sostenible: